Skip to main content

3120 — Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics