Skip to main content

3130 — Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics