Skip to main content

3140 — Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics