Skip to main content

3210 — Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics