Skip to main content

3612 — Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament