Skip to main content

3662 — Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls

    Descendants
    Code Description
    36620 Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador