Skip to main content

3663 — Fabricació d'altres articles

  Descendants
  Code Description
  36630 Fabricació d'altres articles
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  3663 Fabricació d'altres articles

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador