Skip to main content

4020 — Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    1 Béns intermedis energètics