Skip to main content

4030 — Producció i distribució de vapor i aigua calenta

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    1 Béns intermedis energètics