Skip to main content

6712 — Activitats borsàries per compte d'altri

    Aquesta classe comprèn:

    • Les operacions de mediació o per compte d'altri, tant a la borsa, en sentit estricte, com a d'altres mercats financers.