Skip to main content

7011 — Promoció immobiliària per compte propi

    Aquesta classe comprèn:

    • La promoció de projectes immobiliaris:
      • Agrupament de mitjans financers, tècnics i físics per a la realització de projectes immobiliaris destinats a la venda, ja siguin residencials o no.

    Aclariment:quan la promoció la realitza l'empresa constructora es classifica en construcció.