Skip to main content

7511 — Activitats generals de l'Administració pública

  Aquesta classe comprèn:

  • L'acompliment de funcions executives i legislatives d'administració per part de les entitats de l'Administració central, autonòmica i local.
  • L'administració i supervisió d'assumptes fiscals:
   • L'Administració tributària.
   • La recaptació d'impostos o drets sobre els productes i la investigació de les infraccions fiscals.
  • L'aplicació del pressupost i la gestió dels fons públics i del deute públic:
   • L'obtenció i recepció de fons i la fiscalització de la seva despesa.
  • La gestió administrativa de serveis estadístics, sociològics, de planificació social i econòmica.