Saltar al contenido principal

23 — Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears

    Propuesta de hashtag corto

    Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears

    Rúbrica de la agregación 14 sectors industrials a la cual pertenece

    01 Indústries extractives, petroli i energia