Saltar al contenido principal

27100 — Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats siderúrgiques definides en el tractat Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA):
  • La producció de lingots de ferro i acer a partir de la reducció de minerals o de ferralla:
   • La producció de lingots per a fosa i per a afinament.
   • La producció de productes fèrrics obtinguts a partir de la reducció directa del mineral de ferro i altres productes esponjosos en masses, granulats i formes similars.
   • La producció de tot tipus d'acer en convertidors, forns elèctrics i similars.
  • La producció de ferro-manganès ric en carboni i de fosa especular.
  • La producció de productes d'acer laminats en fred o en calent (inclosos els obtinguts per colada contínua):
   • La producció de lingots, altres formes primàries i productes semiacabats.
   • La producció i el revestiment continu de bandes amples, fleixos, plaques, xapes i plans amples laminats en calent.
   • La producció i el revestiment continu de bandes amples, plaques i xapes laminades en fred.
   • La producció de llauna, de xapes revestides electrolíticament de crom, de ferro negre.
   • La producció de barres d'acer laminades en calent.
   • La producció de perfils pesants i lleugers i de palplanxes, laminats en calent.
   • La producció de material per a vies fèrries laminat en calent.
   • La producció de residus i deixalles de fosa.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La producció de productes laminats en calent i de bandes amples i xapes laminades en fred, revestits o no, amb un tractament major que el de simplement en superfície, i que no estiguin classificats en un altre apartat.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • El laminatge en fred (vegeu 27.320).
  • La producció de ferroaliatges llevat del ferro-manganès ric en carboni (vegeu 27.351).
  • La producció de productes forjats semiacabats i peces en brut (vegeu 27.352).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CNAE-74 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2210 Siderúrgia 2
  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  27100 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3