Saltar al contenido principal

3612 — Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament