Skip to main content

10200 — Extracció i aglomeració de lignit bru

    Aquesta subclasse comprèn:

    • L'extracció, el rentatge, assecatge, mòlta i aglomeració de lignit (carbó fòssil) en explotacions de mines subterrànies o a cel obert.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.