Skip to main content

13 — Extracció de minerals metàl·lics

  Short tag proposal

  Extracció de minerals metàl·lics

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  13 Extracció de minerals metàl·lics

  Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

  01 Indústries extractives, petroli i energia