Saltar al contingut principal

32300 — Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'aparells receptors de televisió, inclosos els monitors de vídeo i els projectors de vídeo.
  • La fabricació d'aparells d'enregistrament i de reproducció de vídeo, incloses les càmeres de vídeo.
  • La fabricació d'aparells receptors de radiodifusió.
  • La fabricació de magnetòfons i d'altres aparells d'enregistrament de so, inclosos els contestadors telefònics automàtics, els aparells de registre que utilitzen cintes magnètiques en cassets, etc.
  • La fabricació de giradiscs, tocadiscs, aparells de reproducció de so que utilitzen cintes magnètiques en cassets, discs compactes, etc.
  • La fabricació de micròfons, altaveus, auriculars de casc i d'oïda, amplificadors i unitats d'amplificació de so.
  • La fabricació de lectors fonogràfics, braços de lectura, capçals de lectura, taules per a giradiscs, enregistradores de discs, antenes de tots els tipus, reflectors i rotors d'antenes, transformadors de cable i descodificadors de televisió.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació d'aparells electroacústics de so, inclosos els intercomunicadors de porta, els intercomunicadors emissors de senyals, els aparells d'interpretació simultània, els sistemes electrònics de recompte de vots, els sistemes de conferències, els dispositius de paginació, els sistemes de so portàtils.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de material professional de ràdio, televisió, so i vídeo.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La reproducció de discs i cintes fonogràfiques i cintes de vídeo preenregistrats (vegeu 22.3).
  • L'edició de discs i cintes (vegeu 22.1) i de cintes de vídeo (vegeu 92.122).
  • La fabricació de suports verges per a enregistraments (vegeu 24.650).
  • La reparació de televisors i altres articles electrodomèstics (vegeu 52.720).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.