Saltar al contenido principal

65 — Mediació financera, llevat d'assegurances i plans de pensions

  Aquesta divisió comprèn:

  • L'activitat d'obtenció i redistribució de fons, sempre que no es tracti de fons d'assegurances, plans de pensions o la Seguretat Social obligatòria.

  Aclariment:

  • El sistema creditici comprèn el Banc d'Espanya i les entitats de crèdit; aquestes al seu torn comprenen les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) i altres entitats de crèdit (les d'àmbit operatiu limitat i l'Institut de Crèdit Oficial).
  • Els serveis d'expedició i gestió de targetes de crèdit es classifiquen d'acord amb la classe d'operador.

  Propuesta de hashtag corto

  Mediació financera,llevat assegurances,plans pensions

  Correspondencia con CNAE-74 (ca)
  Código Descripción Particiones
  81 Institucions financeres 2
  Correspondencia con IAE-96 (ca)
  Código Descripción Particiones
  1*81 Institucions financeres 2
  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  65 Mediació financera, excepte assegurances i plans de pensions 2