Skip to main content

29530 — Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de forns assecadors per a productes agrícoles.
  • La fabricació de màquines i aparells emprats en la indústria làctia:
   • Màquines i aparells per a l'elaboració i transformació de la llet (homogeneïtzadores, irradiadores, mantequeres, batedores, emmotlladores i desnatadores).
   • Màquines i aparells per a la fabricació de formatge (homogeneïtzadores, emmotlladores, premses, etc.).
  • La fabricació de maquinària emprada en molineria:
   • Ventadores, tamisadora, mescladores, esclofolladores d'arròs, trituradores de pèsols, etc.
  • La fabricació de maquinària per a l'elaboració de begudes com ara vi, sidra, sucs, etc.
  • La fabricació de màquines i aparells per a la indústria flequera o de les pastes alimentàries:
   • Forns de flequeria no elèctrics, mescladores i divisores de masses, emmotlladores, màquines de tallar, etc.
  • La fabricació de maquinària per a l'elaboració d'aliments en les següents indústries: pastissera i galetera, confitera i xocolatera, sucrera, càrnies, per a la preparació de peix, mol·luscs i altre marisc, etc.
  • La fabricació de màquines per a l'extracció o preparació d'olis i greixos animals i vegetals.
  • La fabricació de màquines per a la preparació del tabac i per a la fabricació de cigarrets, cigars, tabac de pipa, etc.
  • La fabricació de maquinària per a la preparació d'aliments a hotels i restaurants.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de maquinària per a l'elaboració d'aliments, begudes i tabac.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de màquines i aparells per empaquetar, envasar o pesar (vegeu 29.241 i 29.242).
  • La fabricació de màquines i aparells per rentar, separar i classificar ous, fruites i altres productes agraris (vegeu 29.321).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.