Skip to main content

85315 — Altre acolliment amb allotjament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els serveis de centres de rehabilitació (sense tractament mèdic) de persones afectades per drogodependències i per VIH-sida.
  • Els serveis residencials d'estada limitada que supleixen temporalment la llar familiar en casos puntuals d'atenció social urgent. Aquest servei s'adreça a aquelles persones i/o famílies que, tot i valer-se per elles mateixes per a les activitats de la vida diària, presenten la necessitat de caràcter conjuntural d'atenció social urgent de ser allotjades.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  85315 Altres tipus d'acolliment amb allotjament
  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  85315 Otro acogimiento con alojamiento