Skip to main content

Aquesta secció comprèn:

  • L'extracció de minerals en el seu estat natural: sòlids (carbó, minerals i productes de pedrera), líquids (el petroli), o gasosos (el gas natural).

L'extracció abasta la mineria subterrània i a cel obert, l'explotació de pous i totes les activitats suplementàries de preparació de materials en brut per a la seva comercialització: trituració, preparació, dessalatge i aprofitament.

Les activitats mineres es classifiquen en divisions, grups i classes, segons la naturalesa del mineral més important obtingut.

Aquesta secció comprèn també:

  • L'aglomeració de carbons i de minerals metàl·lics.

Aquesta secció no comprèn:

  • L'embotellament d'aigües naturals, minerals, de pous i fonts (vegeu 15.981).
  • La trituració, la polvorització i altres tractaments de determinades terres, roques i minerals que no es portin a terme conjuntament amb l'extracció en mines i pedreres (vegeu 26.810 i 26.820).
  • La recollida, purificació i distribució d'aigua (vegeu 41.000).
  • Els estudis geològics de prospecció de minerals (vegeu 74.204).
  • La preparació del terreny de les explotacions mineres (vegeu 45.112).

Short tag proposal

Indústries extractives

Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description
C Indústries extractives
Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
Code Description
C Industrias extractivas
Correspondence with NACE-REV.1.1 (ca)
Code Description
C INDÚSTRIES EXTRACTIVES