Saltar al contenido principal

85315 — Altre acolliment amb allotjament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els serveis de centres de rehabilitació (sense tractament mèdic) de persones afectades per drogodependències i per VIH-sida.
  • Els serveis residencials d'estada limitada que supleixen temporalment la llar familiar en casos puntuals d'atenció social urgent. Aquest servei s'adreça a aquelles persones i/o famílies que, tot i valer-se per elles mateixes per a les activitats de la vida diària, presenten la necessitat de caràcter conjuntural d'atenció social urgent de ser allotjades.

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Correspondencia con CCAE-93 (ca)
  Código Descripción
  85315 Altres tipus d'acolliment amb allotjament
  Correspondencia con CNAE-93 REV.1 (es)
  Código Descripción
  85315 Otro acogimiento con alojamiento