Skip to main content

3168 — Fabricació d'armes lleugeres i les seves municions

    Fabricació d'armes lleugeres, de caça, per a esports en general, pneumobalístiques, armes blanques, etc., també la dels seus projectils i municions i la fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquestes.

    No s'hi inclou la fabricació d'armes de guerra (329.9).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.