Skip to main content

3241 — Construcció de màquines per a les indústries alimentàries, de begudes i del tabac

    Construcció de màquines i aparells per a les indùstries càrnies, làcties, de conserves, oleicoles i de greixos, molineria, forneria, sucreria, del cacau i xocolata, destil·lació d'alcohol, vinícola, cervesera, fabricació i envasament de begudes, del tabac, etc., i també fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.