Skip to main content

4371 — Fabricació de catifes i tapissos

  Fabricació de catifes, tapissos, estores i altres articles similars de tota mena de fibres.

  No s'hi inclou la fabricació de catifes de cautxú (4881.9), matèries plàstiques (482.2), suro (466), ni la de linòlium i altres cobresòls de superfície dura (437.2 i 482.2).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  4381 Fabricació de catifes de qualsevol fibra