Skip to main content

4539 — Altres activitats afins a la indústria del vestit NCAA

    Execució de treballs de cosit a màquina, de calats, prisatges i altres activitats annexes a la indústria del vestit no especificades en els subgrups anteriors del grup "Confecció en sèrie de roba i complements del vestit" (453).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.