Skip to main content

4685 — Activitats afins a la indústria del moble (acabament, envernissament, entapissament, dauradura, etc.)

    Acabament, envernissament, entapissament, pintat, lacatge, dauradura, entapissament, arrebossament i altres operacions complementàries de la fabricació de mobles de fusta.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.