Saltar al contenido principal

3163 — Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro

    Fabricació de cargols, perns, femelles, volanderes, reblons, manyeria, etc.

    i també fabricació de molles, ressorts, ballestes i cadenes, filferro a partir de rodons comprats, electrodes per a soldadura d'arc, clavaó, teles i malles metàl·liques, filferro espinós, cables (llevat fils i cables elèctrics), agulles, agulles de cap i altres articles metàl·lics derivats del filferro.

    No s'hi inclou la fabricació de cadenes de transmissió (326.1).

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.