Saltar al contingut principal

3163 — Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro

    Fabricació de cargols, perns, femelles, volanderes, reblons, manyeria, etc.

    i també fabricació de molles, ressorts, ballestes i cadenes, filferro a partir de rodons comprats, electrodes per a soldadura d'arc, clavaó, teles i malles metàl·liques, filferro espinós, cables (llevat fils i cables elèctrics), agulles, agulles de cap i altres articles metàl·lics derivats del filferro.

    No s'hi inclou la fabricació de cadenes de transmissió (326.1).

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.