Saltar al contingut principal

47 — Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició

  Proposta d'etiqueta curta

  Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició

  Rúbrica de l’agregació 24 classes a la qual pertany

  12 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició

  Rúbrica de l’agregació 16 sectors industrials a la qual pertany

  14 Paper i edició