Saltar al contingut principal

821 — Entitats asseguradores de vida i capitalització

    Assegurances i reassegurances d'un risc relatiu a un succés lligat a la durada de la vida humana.

    Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
    Codi Descripció
    820 Assegurances