Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
980 Servicios domésticos

Proposta d'etiqueta curta

Servicios domésticos

Correspondència amb NACE-70 (es)
Codi Descripció
99 Servicios domésticos
Correspondència amb CNAE-52 (es)
Codi Descripció Particions
84 Servicios personales 8
Correspondència amb CIIU-REV.2 (es)
Codi Descripció
95 Servicios personales y de los hogares

Rúbrica de l’agregació 24 classes a la qual pertany

24 Otros servicios prestados a la colectividad