Saltar al contingut principal
Descendents
Codi Descripció
22110 Edición de libros
Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
Codi Descripció
2211 Edición de libros

Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

22 Productos de papel; productos editados o imprimidos

Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

19 Productos de papel; productos editados o imprimidos