Skip to main content

1*322 — Construcció de màquines per treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines