Skip to main content
Descendants
Code Description
2*7280 Agents de duanes

Short tag proposal

Agents de duanes

Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description Partitions
634 Organització del transport de mercaderies 5
Correspondence with IAE-90 (es)
Code Description
2*728 Agentes de aduanas