Skip to main content

1*3422 — Altres materials elèctrics d'utilització i equipament

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    31200 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics 2