Skip to main content

3135 — Tractament i recobriment de metalls

  Descendants
  Code Description
  31350 Tractament i recobriment de metalls
  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  313 Tractament i recobriment dels metalls