Skip to main content

325 — Construcció de material per a la mineria, siderúrgia i foneria, enginyeria civil i construcció. Construcció de material d'elevació i manipulació