Skip to main content

294 — Fabricació de màquines eines

  Descendants
  Code Description
  2940 Fabricació de màquines eines
  Correspondence with CIIU-REV.3 (ca)
  Code Description
  292 Fabricació de maquinària d'ús especial

  Heading of aggregated item 4 grups industrials to which it belongs

  2 Indústries de béns de capital

  Heading of aggregated item 5 grups industrials to which it belongs

  3 Indústries de béns de capital