Skip to main content

4612 — Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials

  Aquesta classe comprèn també:

  • Els intermediaris del comerç que es dediquen a la venda d'adobs.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs per compte propi (vegeu 462 a 469).
  • El comerç al detall realitzat per intermediaris fora d'establiments (vegeu 4799).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Intermediaris combustibles, minerals, metalls i químics