Skip to main content

I — Transport, emmagatzematge i comunicacions

  Aquesta secció comprèn:

  • Les activitats relacionades amb el transport per compte d'altri, de passatgers o mercaderies, regular o no, per ferrocarril, carretera, aigua o aire, canonades.
  • Les activitats relacionades amb els serveis de terminal i aparcament, les operacions de càrrega, l'emmagatzematge, etc.
  • Les activitats postals i de telecomunicació.
  • El lloguer d'equip de transport amb conductor o operari.
  • Les activitats de les agències de viatges.

  Aclariment:solament es considera en aquesta secció el transport per compte d'altri. El transport realitzat per la pròpia empresa i per al seu servei exclusiu, és a dir per compte propi, és considerat una activitat auxiliar dins l'empresa.

  Aquesta secció no comprèn:

  • La construcció, el manteniment i la reparació de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, etc. (vegeu 45).
  • El lloguer d'equip de transport sense conductor o operari (vegeu 71.1, 71.2).
  Descendants
  Code Description
  II Transport, emmagatzematge i comunicacions

  Short tag proposal

  Transport, emmagatzematge i comunicacions

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  7 Transport i comunicacions 2
  9 Altres serveis 8
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  I TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS