Skip to main content

3 — Indústries transformadores dels metalls. Mecànica de precisió

  Short tag proposal

  Transformació dels metalls. Mecànica de precisió

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  2 Indústries fabrils 4
  3 Indústries fabrils 5
  8 Serveis 5
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  3 Indústries manufactureres