Skip to main content

3165 — Fabricació de cuines, escalfadors i aparells domèstics de calefacció, no elèctrics

    Fabricació de cuines, escalfadors, estufes, brasers, radiadors i aparells domèstics de calefacció de tota mena, sense condicionament elèctric.

    No s'hi inclou la fabricació de cuines i aparells de calefacció elèctrics ( 345).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.