Skip to main content

1*061 — Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní

    Short tag proposal

    Explotacions de bestiar cavallí, mular i asiní

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    012 Producció ramadera 18