Skip to main content

1*314 — Fabricació de productes metàl·lics estructurals

    Short tag proposal

    Fabricació de productes metàl·lics estructurals

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    281 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 1