Saltar al contenido principal

2015 — Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'adobs:
   • Adobs nitrogenats, fosfatats o potàssics purs o complexos.
   • Urea, fosfats naturals en brut i sals de potassi naturals en brut.
  • La fabricació de productes nitrogenats afins:
   • Àcid nítric i àcid sulfonítric, amoníac, clorur d'amoni, nitrits i nitrats de potassi i carbonats d'amoni.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La fabricació de substrats per a la plantació amb la torba com a component principal.
  • La fabricació de substrats per a la plantació a base de mescles de terra natural, sorra, argila i minerals.

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'extracció de guano (vegeu 0891).
  • La fabricació de productes agroquímics, com ara plaguicides (vegeu 2020).
  • La producció de compostatge a partir del tractament dels residus orgànics (vegeu 3832).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació adobs i compostos nitrogenats fertilitzants