Saltar al contenido principal

522 — Activitats afins al transport

  Aquest grup comprèn:

  • Les activitats complementàries per al transport de passatgers i mercaderies, com ara l'explotació de la infraestructura de transport (ports, túnels, ponts i similars), les activitats de les agències de transport i la manipulació de mercaderies.
  • L'explotació i manteniment de totes les instal·lacions de transport.

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats afins al transport

  Correspondencia con CNAE-2009 (es)
  Código Descripción
  522 Actividades anexas al transporte
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  522 Support activities for transportation