Saltar al contenido principal

7022 — Altres activitats de consultoria de gestió empresarial

  Aquesta classe comprèn:

  • Els serveis d'assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses o altres organitzacions en matèria d'administració d'empreses com ara la planificació estratègica o organitzativa, la reenginyeria de processos empresarials, la gestió de canvi, la reducció de costos i altres qüestions financeres, els objectius i polítiques de màrqueting, les polítiques, pràctiques i planificació de recursos humans, les estratègies d'indemnització i jubilació, els plans de producció i la planificació de control.
  • La prestació d'aquests serveis empresarials pot comprendre l'assessorament, orientació i assistència prestats a les empreses i organismes públics en relació amb:
   • La concepció de sistemes de comptabilitat, de programes de comptabilitat dels costos i de procediments de control pressupostari.
   • L'assessorament i ajut a les empreses i organismes públics per a la planificació, l'organització, la recerca de l'eficàcia i del control, la informació de la gestió i similars.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El disseny de programes informàtics per a sistemes comptables (vegeu 6201).
  • La representació i assistència jurídiques (vegeu 6910).
  • Les activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal (vegeu 6920).
  • Les activitats d'assessorament en arquitectura i enginyeria (vegeu 7111 i 7112).
  • Les activitats d'assessorament sobre medi ambient, agronomia, seguretat i similars (vegeu 7490).
  • Els serveis d'assessorament sobre col·locació o recerca d'executius (vegeu 7810).
  • Les activitats d'assessorament educatiu (vegeu 8560).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres activ. de consultoria de gestió empresarial

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7414 Consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial 4