Saltar al contenido principal

7112 — Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

  Inclou la prestació de serveis d'enginyeria arquitectònica, plans de construcció, inspecció d'edificis, topografia i cartografia i similars.

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats de disseny i assessorament d'enginyeria per a:
   • Maquinària, processos industrials i plantes industrials.
   • Els projectes d'enginyeria civil, hidràulica i de trànsit.
   • L'elaboració i realització de projectes relatius a enginyeria elèctrica i electrònica, de mines, química, mecànica, industrial, de sistemes i de seguretat.
   • Els projectes de gestió d'aigües.
  • L'elaboració de projectes que requereixin enginyeria de condicionament d'aire, refrigeració, sanejament, control de la contaminació, enginyeria acústica i similars.
  • El disseny industrial i de maquinària.
  • La realització d'estudis geofísics, geològics o sismogràfics.
  • La realització d'estudis geodèsics:
   • Les activitats de topografia (aixecament de terrenys i de límits).
   • La realització d'estudis hidrològics.
   • La realització d'estudis sobre el subsòl.
   • Les activitats d'informació cartogràfica i espacial.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les perforacions i sondeigs en relació amb les operacions d'explotació minera (vegeu 0910 i 0990).
  • El desenvolupament o l'edició dels corresponents programes informàtics (vegeu 5829 i 6201).
  • Les activitats dels consultors informàtics (vegeu 6202 i 6209).
  • Els assajos tècnics (vegeu 7120).
  • Les activitats de recerca i desenvolupament relatives a l'enginyeria (vegeu 721).
  • El disseny industrial (vegeu 7410).
  • La fotografia aèria (vegeu 7420).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Serveis tècnics d'enginyeria i assessorament